Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije osnovana je 12. ožujka 2002. godine Odlukom o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Virovitičko-podravske županije (“Službeni glasnik Virovitičko-podravske županije broj 1/02), u skladu sa Zakonom. Osnivač Javne ustanove je Virovitičko-podravska županija. Javna ustanova je samostalna u obavljanju svoje djelatnosti i poslovanju sukladno Zakonu, Statutu Javne ustanove i drugim općim aktima Javne ustanove.

Javna ustanova svoju djelatnost obavlja kroz slijedeće aktivnosti:

  1. Zaštita i očuvanje prirodnih vrijednosti
  2. Suradnja i komunikacija s lokalnom zajednicom
  3. Edukacija i interpretacija
  4. Posjećivanje i promocija
  5. Razvoj kapaciteta i omogućavanje rada JU

Navedene aktivnosti, Javna ustanova  obavlja kao javnu službu, a pored navedenih, Javna ustanova može obavljati i druge poslove koji služe obavljanju navedenih djelatnosti, ako se oni u manjem opsegu ili uobičajeno, obavljaju uz opisanu aktivnost.

Javna ustanova provodi i redovne aktivnosti na pripremi projekata, monitoringa  vrsta i akcije spašavanja i vraćanja u prirodu ugroženih vrsta od kojih se ističu:

  • Priprema i prijava projekata koji će doprinijeti zaštiti i očuvanju prirodnih vrijednosti VPŽ na nacionalnoj i međunarodnoj razini (FZOEU, INTERREG, Ministarstva),
  • Monitoring orla štekavca (Haliaeetus albicilla), bijele rode (Ciconia ciconia), crne rode (Ciconia nigra), lastavica (Hirundo rustica), djetlovki (Dryocopus martius), kockavice (Fratillaria meleagris) i drugih biljnih i životinjskih vrsta na području VPŽ, sa ciljem povećanja praćenja broja vrsta i staništa na području VPŽ,
  • U posljednje 2 godine JU je sudjelovala u oporavku, prstenovanju i vraćanju u prirodu primjeraka zaštićenih Natura 2000 vrste – orla štekavca (Haliaeetus albicilla), više bijelih roda (Ciconia ciconia) i 4 labuda (Cygnus olor).

Pored sudjelovanja Javne ustanove u brojnim projektima, Javna ustanova organizira brojna javna događanja i edukativne radionice sa ciljem prezentacije i promocije prirodne baštine, te povećanja svijesti javnosti o važnosti njezinog očuvanja i unapređenja stanja. Aktivno surađuje sa Hrvatskom agencijom za okoliš i prirodu (bivši DZZP), Ministarstvom zaštite okoliša i energetike, te Inspekcijom zaštite prirode i ostalim javnim ustanova na regionalnom nivou, kao i sa JU nacionalnih parkova i parkova prirode, te nevladinim organizacijama na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou. Javna ustanova je jedan od osnivača međunarodne Asocijacije Green Belt, u koju su uključene 23 zemlje od Baltika do Crnog mora, a ravnateljica Javne ustanove je članica Međunarodnog odbora za zaštitu okoliša i prirode Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, Pododbora za zaštitu prirode.

Javna ustanova upravlja Informativno edukativnim centrom – hostelom „Dravska priča“, te osmišljava sadržaje i programe za posjetitelje. U provedbi svih navedenih djelatnosti sudjeluje sedam zaposlenika Javne ustanove.

Javna ustanova ima sjedište u općini Čađavica, naselje Noskovci, u objektu veličine 800 m2. Cijeli objekt je Informativno edukativni centar kojim upravlja JU, a u tom prostoru (na 10m2) smještena je i Područna škola.

Objekt Informativno edukativnog centra okružen je perivojem koji je zaštićeni spomenik parkovne arhitekture, a koji je također ispunjen različitim sadržajima za posjetitelje, kao što je poučna staza, sjenica, hotel za kukce, oporavilište za rode i CITES edukativni kutak.

Dodatni sadržaj za korisnike objekta predstavlja i poučna staza „Dravi u zagrljaj“, dužine 2 kilometra, a koja je opremljena sa 20 info edukativnih tabli, odmorištem i promatračnicom za ptice na samoj obali rijeke Drave i povezuje objekt Informativno edukativnog centra sa rijekom Dravom. U neposrednoj blizini Informativno edukativnog centra nalazi se i biciklistička staza sa odmorištem za bicikliste ispred Centra.

Za više informacija posjetite internetsku stranicu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije: http://virovitica-nature.hr/