Verőce-Drávamente megye természetvédelmi területeinek és ökológiai hálózatának kezelésével megbízott közintézmény 2002. március 12-én jött létre Verőce-Drávamente megye természetvédelmi területeinek és ökológiai hálózatának kezelésével megbízott közintézmény létrehozásáról szóló határozattal (Verőce-Drávamente Megyei Közlöny 1/02. szám), a törvényi előírások szerint. A közintézmény alapítója Verőce-Drávamente megye. A közintézmény önálló tevékenységét a törvény, a közintézmény alapokmánya és a közintézmény egyéb általános jogi aktusai szerint végzi, és ezeknek megfelelően működik.

A közintézmény működése a következő tevékenységeket foglalja magában:

  1. A természet értékeinek védelme és megóvása
  2. Együttműködés és kommunikáció a helyi közösséggel
  3. Oktatás/nevelés és interpretálás
  4. Látogatások és promóció
  5. Kapacitásfejlesztés és a közintézmény munkájának elősegítése

Ezeket a tevékenységeket a Közintézmény közszolgálati tevékenységként végzi, és a fent említetteken kívül a közintézmény más olyan tevékenységeket is végezhet, amelyek a fent említett tevékenységeket kiszolgálják, ha ezeket a tevékenységeket kisebb mértékben végzik a közintézmény már ismertetett tevékenységei mellett.

A közintézmény ezen kívül rendszeres tevékenységeket folytat a projektek előkészítése, a fajok megfigyelése, a veszélyeztetett fajok mentése és a természetbe való visszatérésének elősegítése terén, amelyek közül a következőket szeretnénk kiemelni:

  • olyan projektek előkészítése és megvalósítása, amelyek nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt hozzájárulnak a VPC természeti értékeinek védelméhez és megőrzéséhez (Környezetvédelmi és Energiahatékonysági Alap, INTERREG programok, nemzeti minisztériumok pályázati felhívásai);
  • a fehérfarkú rétisas (Haliaeetus albicilla), a fehér gólya (Ciconia ciconia), a fekete gólya (Ciconia nigra), a fecske (Hirundo rustica), a harkály (Dryocopus martius), a tarka lepke (Fratillaria meleagris) és más növény- és állatfajok megfigyelése a VPC-területen, a VPC-területen élő fajok és élőhelyek számának fokozott megfigyelése céljából,
  • Az elmúlt 2 évben a közintézmény részt vett a Natura 2000 védett fajok mentésében, gyűrűzésében és a természetbe való visszatérésének elősegítésében; ezek a fehérfarkú rétisas (Haliaeetus albicilla), több különböző fehér gólyafaj (Ciconia ciconia) és 4 hattyú (Cygnus olor).

A közintézmény számos projektben való részvétele mellett több nyilvános rendezvényt és oktatási workshop-ot is szervez a természeti örökség bemutatásának és népszerűsítésének céljával, valamint a természet megőrzésének és fenntartásának fontosságát is hangsúlyozni kívánja a nyilvánosság figyelmének felkeltésével. Aktívan együttműködik a Horvát Környezetvédelmi és Természettudományi Ügynökséggel (korábbi DZZP), a Környezetvédelmi és Energiaügyi Minisztériummal és a Természetvédelmi Felügyelőséggel, valamint más regionális szintű közintézményekkel, illetve a nemzeti parkokért és természeti parkokért felelős közintézményekkel, és a nem kormányzati szervezetekkel helyi, regionális és nemzetközi szinten. A VPC közintézménye a nemzetközi Zöldövezet Egyesület egyik alapítója, amely 23 országot foglal magában a Balti-tengertől a Fekete-tengerig, és a VPC közintézményének igazgatója tagja a Mura-Dráva-Duna Bioszféra Rezervátum Nemzetközi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Bizottságának, illetve a Természetvédelmi Albizottságnak.

A közintézmény irányítja az Információs Oktatási Központ – „Dravska priča” vendégház működését, és tartalmas programokat tervez a látogatók részére. A VPC közintézmény hét munkatársa vesz részt ezeknek a tevékenységeknek a megvalósításában.

A VPC közintézmény központja Szagyolcán, Noskovci faluban, egy 800 m2 alapterületű épületben működik. A teljes létesítmény egy Információs Oktatási Központ, amelyet a VPC Közintézmény irányít, és ezen a területen (10 m2-en) egy regionális iskola is működik.

Az Információs Oktatási Központ épülete – A „Dravska priča” vendégházat egy park veszi körül, amely építészeti szempontból védett műemlék jellegű parknak számít, amelyben a látogatók számára különféle szabadidős lehetőségeket kínálnak, mint például a tanősvény, a kerti pavilon, egy „hotel” a rovarok számára, a gólyák szálláshelye és a CITES (a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény) oktatási sarok.

A létesítmény használóinak számára további programot kínál a 2 kilométer hosszú „Dravi u zagrljaj” tanösvény, amely 20 információs oktató táblával, pihenőhelyekkel és madárlessel várja a látogatókat a

Dráva partján, és összeköti az Információs Oktatási Központ épületét a Dráva folyóval. Az Információs Oktatási Központ közelében kerékpáros túraútvonal található a központ előtt kialakított pihenőhellyel.